in

Bibliai idézetek adventi naptárba

Bibliai idézetek adventi naptárba.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 4-8.

Keressétek előbb az Isten országát és az ő igazságát, és minden rossz dolgotok megoldódik.
Máté 6: 33

A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Máté evangéliuma 19, 19.

S ha jövendőt tudok is mondani és minden titkot és minden bölcsességet ismerek is, és olyan teljes hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen énbennem: semmi vagyok. Pál 1. levele a korinthusiakhoz 13, 2.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
Pál levele a galatákhoz 6, 9-10.

Adjatok és nektek is adatik, öletekbe hull a mennyei bőség. Mert amilyen mértékkel mértek olyan mértékkel kaptok.
Lukács 6:38

Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad; azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10.

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Máté evangéliuma 6, 19-21.

Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Máté evangéliuma 6, 19-21.

Hívj és válaszolni fogok neked, nagy dolgokról fogok beszélni, titkos dolgokról amit te nem ismersz.
Jeremiás 33:3

Rendeld alá magad az Istennek, állj ellen az ördögnek és ő elszalad tőled.
Jakab 4:7- 10

Ne aggodalmaskodjatok semmiért, minden kéréseteket vigyetek az Isten elé, imádkozzatok és köszönjétek meg. Az Isteni béke megvédi a szíveteket és a gondolataitokat a Jézus Krisztusban.
Filippi 4:6 -7

Én mondom néktek, szeressétek az ellenségeiteket, áldjátok meg azt aki átkoz benneteket, tegyetek jót azokkal aki utál benneteket és imádkozzatok azokért akik üldöznek.
Máté 5:44

 

Várjuk a véleményed!

Fényvillamos 2021 – infok itt!

Lidl szakácskönyv 2021 – 5 matrica, egy könyv