in ,

Tesco clubcard – igénylés, hasznos infok

Tesco clubcard – igénylés, hasznos infok.

Tesco clubcard igénylés

Hogyan igényelhetsz Clubcard kártyát?

Kétféle módon csatlakozhat programunkhoz és juthat hozzá a Tesco Clubcard kártyához.

a. Igényeljen kártyát bármely áruházunk vevőszolgálati pultjánál, a regisztrációt pedig véglegesítse online.

b. A vevőszolgálati pultnál töltse ki a regisztrációs lapot és adja át munkatársunknak.

Milyen feltételei vannak a regisztrációnak?

A Clubcard programban minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet, aki elfogadja a tagság feltételeit, valamint leadja a helyesen, hiánytalanul kitöltött és aláírt regisztrációs lapot, illetve utóregisztráció esetén kitölti az online jelentkezési lapot. Minden személy csak egy Clubcard kártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges.

Milyen adatokat kell megadnom a Clubcard regisztrációs lapon?

A regisztrációs lapon a következő személyes, illetve egyéb adatokat kell megadnia:

• név, postázási cím (a megadott címre történik az utalványok és kuponok postázása)

• születési dátum (a regisztráció feltétele a 18. életév betöltése)

• egyéb adatok megadása nem kötelező, de pl. lehetőség van akciókkal kapcsolatos tájékoztatási igény megadására

• fontos, hogy alá kell írni a Clubcard regisztrációs lapot, aláírás hiányában a regisztráció érvénytelen (utóregisztráció esetén a Megerősít gombra kattintani)

• utóregisztráció esetén meg kell adni a pénztárnál kapott Clubcard kártya számát

Bővebb ITT

Mi a Clubcard program?

A Clubcard a Tesco hűségprogramjának megnevezése. A Clubcard programmal vásárlóinknak szeretnénk köszönetünket kifejezni azért, hogy nálunk vásárolnak. A program 2010. augusztus 25-én került bevezetésre Magyarországon és a vásárlók körében nagyon kedvelt, már több mint 2000000 vásárló regisztrált a programba.

A Clubcard Program Általános Szerződési Feltételei

A Tesco Clubcard hűségprogram (továbbiakban: Program) alapelvei

A Program tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco-Global Zrt, H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3 (továbbiakban: Tesco). A Programba belépő vásárlók a Tesco áruházakban és a Tesco szerződéses partnereinél lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a személyre szóló számlájukon. Az összegyűjtött pontokért a Tesco kedvezményeket, például vásárlási utalványt (a továbbiakban: Utalvány) ad számukra. A Programról további információt awww.clubcard.hu honlapon, az egyes áruházak vevőszolgálati pultjánál, vagy a belföldről hívható 06/ 80-222 333-as ingyenes ügyfélszolgálati telefonszámon kaphatnak.

A tagság és jelentkezés feltételei

A Programban minden természetes személy részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és online vagy áruházban történt személyes regisztrációját megelőzően elfogadja a Program Általános Szerződési Feltételeit, valamint leadja a helyesen kitöltött regisztrációs lapot. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a Programban. Minden személy csak egy Clubcard kártyát igényelhet, többszörös tagság nem lehetséges. A regisztrációs lap kitöltésével és leadásával, valamint online regisztrációval a Programban részt vevő vásárló elfogadja a Program Általános Szerződési Feltételeit.

A Kártya és a Kulcstartók használatáról

Az online regisztrációt követően a Tesco postai úton küld az azt igénylő vásárlónak egy kártyát (a továbbiakban: Kártya) és két kulcstartót (a továbbiakban: Kulcstartó), az áruházban történő személyes regisztráció esetén a résztvevő a kitöltött regisztrációs lap aláírása után kapja kézhez a Kártyát és a Kulcstartókat. A Kártya és a Kulcstartók a Tesco tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést szolgálják. A Kártyát és a Kulcstartókat csak annak igénylője, illetve a vele egy háztatásban élő családtagjai (a továbbiakban együtt: Vásárló) használhatják, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet. A Kártyát és Kulcstartókat kizárólag végfelhasználói vásárlás során lehet használni, ÁFA-s számla kiállításakor nem lehet érvényesíteni az adott tranzakcióban.

A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett pontokat levonja a Programban résztvevő Vásárló személyes számlájáról, és egyidejűleg fenntartja a jogot a Programban való részvétel megszüntetésére. A Kártyát és a Kulcstartót csak a Tesco áruházakban és a Tesco szerződéses partnereinél lehet használni. A szerződéses partnereknél lehetnek egyéb eltérő feltételek, melyekről partnereinknél lehet érdeklődni.

A pontgyűjtésről

A Kártyát vagy a Kulcstartót a vásárláskor át kell adni a pénztárosnak. A pontok az átadott Kártyához és Kulcstartókhoz tartozó számlán gyűlnek. A számlán lévő pontoknak mindaddig nincs tényleges értékük, amíg azokat a Tesco egy adott pontgyűjtési időszak végén Utalványra nem váltja. Minden 200 forint értékű vásárlás után 1 pontot írunk jóvá a Vásárló személyes számláján. A későbbiekben 1 pont beváltási értéke 1 forint. A Tesco fenntartja a jogot ennek bármikor történő megváltoztatására. A Tesco fenntartja továbbá a jogot, hogy meghatározza azt a maximális összeget, amiért pontokat írhat jóvá.

A pontgyűjtés nem vonatkozik az étkezési és ajándékutalványok vásárlására, a göngyölegekre, valamint a nem a Tesco kijelölt partnere által üzemeltetett mobiltelefonok feltöltésére. Clubcard pontok gyűjtése a felsoroltakon kívül ÁFÁ-s számla igénylése esetén sem lehetséges. További termékek szintén kikerülhetnek a pontgyűjtés köréből, amennyiben arról a Tesco döntést hoz. A vásárolt termékek visszavétele során a pontok automatikusan levonódnak a számláról.

Lehetősége nyílik Clubcarddal rendelkező vásárlóink számára, hogy ne csak a Tesco Globál Zrt áruházaiban gyűjtsenek minden elköltött 200 forint után egy Clubcard pontot, hanem külsős partnekereknél is lesz erre lehetőség. Az aktuális áruházak és boltok listáját minden esetben a Clubcard honlapján a Hírek menüpontban tesszük közzé.

Clubcard Jutalmak (Utalványok és Kuponok)

Minden olyan, a Programban részt vevő Vásárlónak, aki egy adott pontgyűjtési időszakon belül elérte a minimális pontszámot, rendszeres időközönként a Tesco Clubcard pontösszesítő kimutatást küld, benne a Clubcard Utalványokkal és esetenként kedvezményre jogosító kuponokkal. A pontgyűjtés időszaka változó lehet. A Tesco fenntartja a jogot a minimális pontszám megváltoztatására.

Ha a pontgyűjtési időszak kezdetétől az utolsó napjáig összegyűjtött pontok száma nem éri el a minimális pontszámot, a pontok nem vesznek el, hanem a következő időszakra kerülnek átvezetésre. Az Utalvány kiküldéséhez szükséges mindenkori minimum pontszámról, valamint az adott pontgyűjtési időszakról a Vásárló tájékoztatást kaphat az egyes áruházak vevőszolgálati pultjainál, a www.clubcard.hu weboldalon, valamint a Kártya hátoldalán feltüntetett, ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatnál.

Az Utalványok, az utalvány-helyettesítő eszközök, a Kuponok, valamint az összegyűjtött pontok nem átruházhatóak, azokkal anyagi haszonszerzés céljából kereskedni nem lehet, és azokat kizárólag a Programban részt vevő Vásárló vagy a vele egy háztartásban élő személyek használhatják fel.

A tagság megszüntetéséről

A tagságot a Vásárló bármikor megszüntetheti, amennyiben felhívja az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszámot. A Tesco fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Programban való részvételt, amennyiben a Vásárló 24 hónapon át nem használta a Kártyáját. A Tesco jogosult megszüntetni a tagságot, amennyiben a tag megszegi a Program Általános Szerződési Feltételeit, vagy a Programmal kapcsolatban bármilyen egyéb, jogsértő magatartást tanúsít.  A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a regisztrációs lapon megadott adatok megváltoznak, azt a Vásárlónak be kell jelentenie az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati számon. A bejelentés elmaradásából származó esetleges károkért a Tescót felelősség nem terheli. A Vásárlók a Kártyát, a Kulcstartókat, az Utalványokat, az utalvány-helyettesítő eszközöket, a Kuponokat, valamint a személyes számlán lévő pontokat kötelesek biztonságban tartani. A Tesco kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Vásárló az imént említett kötelezettségének nem tesz eleget.

Amennyiben a Tesco bármely alkalmazottja a jelen Általános Szerződési Feltételekkel ellentétes tájékoztatást vagy felvilágosítást ad, úgy az nem minősül jelen Általános Szerződési Feltételek módosításának. A Tesco bármikor jogosult a Program Általános Szerződési Feltételein változtatni. Az új Általános Szerződési Feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat a Tesco a www.clubcard.hu honlapon, vagy az egyes áruházak vevőszolgálati pultjánál nyilvánosságra hozza. Az új Általános Szerződési Feltételek az azok érvénybe lépését követő első Kártya- (vagy Kulcstartó) használattal válnak az adott Vásárló által elfogadottá.

Adatvédelmi tájékoztató

A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.,cégjegyzékszám: 13-10-040628, a továbbiakban: Adatkezelő,vagy Tesco) a regisztrációs lapon megadott személyes adatait, valamint a vásárlási szokásairól szóló adatokat a tagsága ideje alatt a Tesco Clubcard adatbázisába történő felvételre felhasználja. Amennyiben a Vevő ehhez egyértelműen hozzájárul, akkor extra ajánlatokat, kuponokat, megkereséseket kaphat:

1. a Tesco csoporttól a Tesco sajátmárkás termékeire vagy kizárólag a Tescóban kapható márkákra vonatkozó ajánlatokkal (pl.: Finest, Value, F&F, stb.),
2. a Tesco beszállítóitól és partnereitől (pl.:Tesco Mobile, Tesco Pénzügyi Partner),
3. piackutatás céljából.
A Clubcard regisztrációs lap aláírásával a Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott személyes adatok kezelésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozóként a GFK Hungária Kft., (H-1132 Budapest, Visegrádi u. 31., cégjegyzékszám: 01-09-062942) Az a Micra-S Bt., a Tesco Clubcard telefonos ügyfélszolgálatát működtető személyes partner, valamint a TESCO HSC Private Limited jogosult. A Tesco kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fenti írt célokra használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek a kért személyes adat megismerése szerződésből fakadó kötelezettségeik érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Fontos tudnivalók

A Vásárló az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga. A Vásárló személyes adatainak törlése a Clubcard tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Tesco clubcard kupon

Vásárlások után pontokat gyűjthetsz Clubcard egyenlegén. Gyűjtött pontjaidat az aktuális pontgyűjtési időszak végén utalványokra váltják, amelyeket vásárlásai során használhatsz fel. Hogyan működik? Ha összegyűjtöttél legalább 200 pontot, minden 100 pont után Ön 100 Ft értékben kap Clubcard utalványt.
Az utalványok mellett kuponok is várnak rád, amelyeket kedvenc termékeidre válthatsz be.

A Tesco clubcard – igénylés, hasznos infok bejegyzés először a Spórolj naponta! jelent meg.

Várjuk a véleményed!

JYSK – Korlátlan termékvisszavétel, időkorlát nélkül

Foxpost elérhetőség – íme a Foxpost email címe